Een sprankje hoop in bange dagen

Lieve lezers,   

Deze weblog zal minimaal elke week een nieuwe spirituele ingeving van mij bevatten, waarin ik mij baseer op een persoonlijke ervaring en wat de bijbel mij daarover wil vertellen. De bijbel is mijn dagelijkse leidraad en troost. Ik wil dit graag delen met andere mensen en vind dit een mooie manier om dat te doen.                                                  

Angst voor...................?

Jesaja 8 : 1-23

Marcus 13: 1-13

Ik lees een verhaal in het weekblad Intermediair van 23 februari 2006 waarin de fysisch geograaf Salomon beweert dat de ijstijd er komt, hoe dan ook. Hij zegt dat we ons gewoon moeten leren aanpassen.

Lees verder...

Luisteren

 Genesis 22 1-14

Lucas 10:25-42

Hoe doe ik het?

In Lucas 10:25-42 wordt Jezus op de proef gesteld door een wetgeleerde. De wetgeleerde vraagt Jezus hoe je deel kan krijgen aan het eeuwige leven. Jezus laat de wetgeleerde zelf het antwoord geven. De wetgeleerde antwoordde:'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' Het antwoord was juist, maar niet voldoende voor de wetgeleerde. Hij heeft meer antwoorden nodig. De wetgeleerde wil ook nog weten wie dan zijn naaste is en Jezus antwoordt hem met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Maar door te doen wat hoort, door te antwoorden zoals je het geleerd hebt, ben je er nog niet, zo leert Jezus ons in dit verhaal. Jezus geeft tot twee keer toe aan te handelen volgens deze principes.Direct daarop volgt het verhaal van de twee zussen, Marta en Maria. Marta handelt ook zoals het hoort. Zij zorgt voor haar gasten. Maria daarentegen helpt niet mee, maar gaat aan de voeten van Jezus zitten. En nu zegt Jezus dat Maria het goede doet. Zij stelt haar vertrouwen in Jezus. Door de boel de boel te laten, door zich niet te laten opjutten door alle beslommeringen van de gasten die van alles moeten en willen, maar gewoon bij Jezus te gaan zitten laat ze zien dat zij Jezus liefheeft boven alles. In Genesis zien we dat ook Abraham de Heer liefheeft boven alles. Hij stelt zijn vertrouwen volledig op de Heer door te luisteren en te handelen naar de oproep van God. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er wel een oplossing komt voor het grote offer dat hij moet leveren.Hij gelooft dat God zal voorzien in dit offer, hoe anders kan je verklaren dat hij gewoon met zijn zoon op weg gaat? Hij gaat tot het uiterste en dan zorgt God voor een oplossing in de vorm van een lam. Hoe doen Maria en Abraham dat? Gewoon luisteren wanneer de Heer hen roept? Waar haal ik dit vertrouwen weg?Maar wanneer ik verder lees in het Nieuwe Testament, in Lucas 11, krijg ik mijn antwoord. Ik stel voor dat u dit bijbelgedeelte zelf leest en ik hoop dat u er net zoveel troost uitkrijgt als ik.